Saga reč koja u najširem smislu označava priču ili spomen na neki dogadjaj, sačuvan u usmenoj formi. Sama reč potiče od staronordijskog izraza za nešto rečeno, ispričano, ali se danas koristi i van konteksa nordijske književnosti, odnosno za višedelna, složena literalna dela, koja svojim sadržajem imaju epski karakter, tj. pokrivaju dugačak vremenski period, a veoma često u kontekstu porodične istorije.

Graffiti emitovanje poruke na javnim mestima, u pisanoj ili likovnoj formi. Istorija grafita seže daleko u prošlost, čak do pećinskog čoveka, ali je današnji smisao našao utočište u starom Rimu, gde ste morali da izgrebete zid, ako ste hteli da nešto poručite javnosti. Zidovi grada Pompeje su pokriveni primerima ovog starorimskog običaja. Današnji grafiti umetnici uglavnom koriste airbrush / sprej i šablone za svoje radove, a motivi su različiti kao i njihove tehnike. Pred- stavljaju autentičnu umetnost novog doba, često neshvaćenu i omalovaža- vanu od strane konzervativne javnosti. Paradoks je da su ova umetnička dela besplatna i svima dostupna, a da su njeni autori često proganjani od strane policije i stvaraju u teškoj ilegali.

Babaroga visokorangirana veštica iz mitologije Južnih slovena koja je vekovima imala dominantan uticaj na vaspitanje neposlušne dece. Osnovna obeležja su, rog, veliki nos sa bradavicom, manjak zuba, štap i pećina u kojoj živi. Deca su je odavno raskrinkala i ne veruju više u nju, ali se kao izraz koristi u žargonu, umesto pomalo zaboravljenog „strava!“, za nešto izuzetno, nesvakidašnje dobro…