Evil

Vinova loza se uzgaja sa minimalnom količinom hemijskih sredstava za zaštitu, a zelena berba se obavlja u julu mesecu, čime se ograničava prinos i ostavljaju samo najbolji grozdovi. Grožđe se bere ručno u tri navrata, u zavisnosti od zrelosti grožđa, u plitke gajabice od 9 kg zatim se hladi i odlazi na preradu. Hladna maceracija traje 24 sata a alkoholna fermentacija se odvija zasebno za svaku berbu u prohromskim tankovima sa kontrolisanom temperaturom. Nakon fermentacije vino se kupažira i ostavlja na finom talogu 6 meseci. Malolaktička fermentacija se ne praktikuje.

Temperatura posluživanja: 10°C

Sortni sastav: Sauvignon blanc, Sémillon

Lokacija vinograda: Fruška Gora, Čortanovci, Srednji breg (sopstveni zasad)

Nadmorska visina: 250-280 m

Gustina sadnje: 5300 čokota po hektaru

Prinos: 1kg / čokotu

Zemljište: glina, krečnjak

Orijentacija: južna padina