Babaroga

Vinova loza sa poteza Veliki vrhovi raste na veoma oskudnom zemljištu uz minimum primene sredstava za zaštitu, bez upotrebe herbicida, tako da je u vinogradu sačuvana izvorna flora i fauna.

Prinos po čokotu je manji od 1 kg, što uz ručnu negu vinograda obezbedjuje maksimalan kvalitet grožđa.

Berba se obavlja ručno, u plitke gajbe od 9 kg, kako bi se izbeglo prerano pucanje bobica i oslobadjanje soka. Grožđe se hladi i bez muljanja stavlja direktno u presu, odakle se sok sipa u barik burad na fermentaciju i odležavanje na talogu 12 meseci.

Temperatura posluživanja: 8-12°C

Sortni sastav: Chardonnay 100%

Lokacija vinograda: Fruška gora, Banstol, Veliki vrhovi (sopstveni zasad)

Nadmorska visina: 220-250m

Gustina sadnje: 5300 čokota/ha

Prinos: 1kg / čokotu

Zemljište: glina, krečnjak

Orijentacija: jug-jugoistok