Evil

Vinova loza se uzgaja na potezu Srednji breg, Čortanovci uz minimum primene sredstava za zaštitu, bez upotrebe herbicida. Posebna pažnja se obraća na momenat berbe, koja se obavlja ručno u plitke gajbe od 9kg. Izmuljano grožđe macerira kratko u presi, nakon čega sok fermentiše u prohromskim tankovima sa kontrolisanom temperaturom. Malolaktička fermentacija se ne praktikuje.

Temperatura posluživanja: 8-10°C

Sortni sastav: Merlot 70%, Marselan 30%

Lokacija vinograda: Fruška gora, Čortanovci, Srednji breg (sopstveni zasad)

Nadmorska visina: 250-280 m

Gustina sadnje: 5300 čokota po hektaru

Prinos: 1kg / čokotu

Zemljište: glina, krečnjak

Orijentacija: južna padina