Penušava Babaroga

Vinova loza se uzgaja na potezu Veliki vrhovi, Banstol uz minimalnu primenu sredstava za zaštitu, bez upotrebe herbicida. U godinama kada je moguće dobiti fenolnu zrelost uz odgovarajući procenat šećer, a grožđe se bere ručno u plitke gajbe od 9 kg i presuje, bez muljanja, nakon čega fermentiše u barik buradima, gde se odvija i malolaktička fermentacija. Nakon odležavanja u baricima, baznim vinom se pune boce, gde se odvija sekundarna fermentacija. Vino odležava na talogu u boci 5 godina.

Temperatura posluživanja: 6-9°C

Sortni sastav: Chardonnay 100%

Lokacija vinograda: Fruška gora, Banstol, Veliki vrhovi (sopstveni zasad)

Nadmorska visina: 220-250m

Gustina sadnje: 5300 čokota/ha

Prinos: 1kg / čokotu

Zemljište: glina, krečnjak

Orijentacija: jug-jugoistok