• Naši vinogradi se nalaze na dve pozicije, Veliki Vrhovi, Banstol i Srednji Breg u Čortanovcima, na nadmorskoj visini od 250 do 300 m, na padinama južne i jugoistočne orijentacije. Gustina je od 5300 do 5500 čokota/ha., uz redukovan prinos, uz očuvanje izvorne flore i faune.

  • Naši vinogradi se nalaze na dve pozicije, Veliki Vrhovi, Banstol i Srednji Breg u Čortanovcima, na nadmorskoj visini od 250 do 300 m, na padinama južne i jugoistočne orijentacije. Gustina je od 5300 do 5500 čokota/ha., uz redukovan prinos, uz očuvanje izvorne flore i faune.

  • Naši vinogradi se nalaze na dve pozicije, Veliki Vrhovi, Banstol i Srednji Breg u Čortanovcima, na nadmorskoj visini od 250 do 300 m, na padinama južne i jugoistočne orijentacije. Gustina je od 5300 do 5500 čokota/ha., uz redukovan prinos, uz očuvanje izvorne flore i faune.