Graffiti

Vinova loza se uzgaja na potezu Srednji Breg, Čortanovci uz minimum primene sredstava za zaštitu, bez upotrebe herbicida. Zelena berba se obavlja u junu, čime se redukuje prinos i obezbeđuje maksimalan kvalitet grožđa. Berba se odvija ručno, u plitke gajbe od 9 kg, nakon čega se grožđe mulja i odlazi na fermentaciju. Nakon ceđenja i malolaktičke fermentacije u prohromskim tankovima, vino odležava u baricima od francuskog, američkog i slavonskog hrasta minimum 12 meseci.

Temperatura posluživanja: 10°C

Sortni sastav: Merlot 50%, Marselan 50%

Lokacija vinograda: (Cabernet Sauvignon) Šumadija – Oparić (kooperacija), (Merlot i Marselan) Fruška Gora Čortanovci, Srednji Breg (sopstveni zasad)

Nadmorska visina: 250-280m

Prinos: 1kg / čokotu

Zemljište: glina, krečnjak

Orijentacija: južna padina