• Vinarija se nalazi u Novom Sadu, u sklopu porodične kuće. Kapacitet vinarije je 30000 lit. Prerada se odvija u savremenim tehničko-tehnološkim uslovima, kontrolisanjem temperature i ostalih faktora.